dimarts, 20 de febrer del 2024

Concurs "Contes per salvar el planeta"

 

                                               

CONCURS DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL CLER 2024

 

La biblioteca Pere Blasi de Torroella de Montgrí, amb el suport del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona convoca un concurs de literatura infantil i juvenil de 6 a 14 anys.

 

El tema d’aquesta edició és:

CONTES PER SALVAR EL PLANETA

Categories:

Els inscrits participaran en tres categories diferents per grups d’edat:

 

·          CATEGORIA A:  6-8 anys (cursos 1r i 2n de primària)

·          CATEGORIA B:  9-11 anys (cursos de 3r a 6è de primària)

·          CATEGORIA C: 12-14 anys (cursos de 1r ESO a 3r ESO)

 

Només s'acceptarà una obra per participant.
Extensió:

 

·         Per a la categoria A l’extensió és d’un full DINA4 a una sola cara i pot combinar text i dibuix.

·         Per a la categoria B l’extensió màxima és de dos fulls  DINA4 a una sola cara

·         Per a la categoria C l’extensió màxima és de tres fulls  DINA4 a una sola cara

 

                Forma de presentació:

 

PRESENCIAL

·         L’obra literària s’ha de presentar en un sobre tancat.

·         El sobre ha de contenir l’original i un altra fitxa amb les dades personals:

  • Ø  Nom i cognoms
  • Ø  Pseudònim
  • Ø  Títol de l’obra
  • Ø  Correu electrònic
  • Ø  Telèfon de contacte
  • Ø  Nom de l’escola

 

·         Fora del sobre hi han de constar, ben visibles, el pseudònim escollit, el nom del concurs, la categoria i el títol de l’obra.

      

               PER CORREU ELECTRÒNIC

 

·         L'obra també es pot enviar per correu electrònic a l’adreça biblioteca@torroella-estartit.cat seguint aquestes instruccions:

 

1.        En l’apartat assumpte es farà constar la categoria al que vol participar.

2.        En el cos del missatge es farà constar la categoria, el títol de l’obra i, si    escau, el pseudònim de l’autor o el nom. També s’hi farà constar el telèfon i el nom de l’escola.

3.        L’original que opti al premi s’adjuntarà a aquest missatge en format PDF. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra.

 

     Lloc i termini de presentació:

 

El treball s'entregarà a la biblioteca o al correu electrònic de la biblioteca. La data màxima d’entrega és el dia 10 d’abril de 2024

 

Premis:

 

Una  còpia de tots els treballs presentats s’exposaran per a la lectura dels usuaris de la biblioteca  durant els dies previs a l’entrega de premis.

 

S’atorgarà un premi per a cada categoria consistent en un lot de llibres.

 

 Es farà entrega a tots els participants d’un obsequi i un diploma .

 

Acte de lliurament dels premis:

 

L’entrega de premis serà el dia 18 d’abril, a les 18 hores a la biblioteca i s’emmarcarà dins els actes de celebració de Sant Jordi. Es farà una lectura de les tres obres guanyadores

Les obres premiades quedaran en poder de la bi
blioteca. Aquesta es reserva el dret a utilitzar-les. La resta d’obres podran ser recollides durant els 15 dies següents al lliurament dels premis.

Jurat:

El jurat està format per un mínim de tres persones, un membre de la biblioteca, un del Servei de Biblioteques i un del grup CLER. S’obre la possibilitat que la biblioteca pugui convidar a formar part del jurat a persones d’altres col·lectius i/o entitats del poble.